اخبار


بازگشت

تاریخ درج : 19/4/1396
موضوع : نقش موثر سيگار در بروز برخي بيماري ها
خلاصه :

رييس کنگره ملي و دومين جشنواره خودمراقبتي و آموزش بيمار با بيان اين‌که سيگار در بروز بيماري‌هايي همچون رماتيسم، آرتروز و بيماري‌هاي التهابي و قلبي نقش دارد، گفت: با ارتقاي آگاهي مردم از اين مسائل حتما مي‌توان در جهت کاهش بيماري‌ها و کنترل آن‌ها گام برداشت.

عبدالرحمان رستميان در آستانه برگزاري پنجمين کنگره ملي و دومين جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمار اظهار کرد: برگزاري اين کنگره ? هدف خود مراقبتي اوليه، اطلاع بيماران و مهارت آموزي آن‌ها و تقدير از شرکت‌هاي فعال در اين زمينه را به دنبال دارد.
وي افزود: بيمار دو نوع درمان دارويي و غير دارويي دارد که در حوزه درمان غيردارويي زماني که فرد نسبت به بيماري خود آگاهي داشته و بداند زماني که اقدامات مناسب را انجام دهد، وضعيتش بهتر مي‌شود، قطعا در روند درمانش تاثير مثبت دارد.
رييس کنگره ملي و دومين جشنواره خودمراقبتي و آموزش بيمار با بيان اين‌که سيگار در بروز بيماري‌هايي همچون رماتيسم، آرتروز و بيماري‌هاي التهابي و قلبي نقش دارد، گفت: با ارتقاي آگاهي مردم از اين مسائل حتما مي‌توان در جهت کاهش بيماري‌ها و کنترل آن‌ها گام برداشت.
رستميان به خلاء آموزش بيماران به ويژه در بيماري‌هاي مزمن در کشور اشاره کرد و عنوان داشت: برخي از کشورها در زمينه اين آموزش‌ها پيشتاز بوده و به طور مثال ? جلسه ? ساعته در زمينه آموزش ديابت به بيماران ارائه و پس از آن حتي به آن‌ها کارت آموزشي داده مي‌شود.
وي با بيان اين‌که اين روش مهم بسيار حائز اهميت است، گفت: اين آموزش‌ها هزينه خانواده و جامعه را کاهش داده و سبب کمک به بيمار و کاهش آسيب به او مي‌شود. همچنين عوارض بيماري را کاهش داده و مراجعات بستري را کمتر کرده و قطع دارو توسط بيماران به حداقل مي‌رسد؛ از طرفي کيفيت زندگي نيز افزايش مي‌يابد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران اظهار کرد: هرچند وزارت بهداشت در اين زمينه گام‌هايي جهت آموزش به بيماران برداشته، ولي هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله‌هاي زيادي داريم و همه بخش‌ها اعم از خصوصي و دولتي با ورود به اين حوزه اقدامات موثري مي‌توانند بردارند.
گفتني‌ست پنجمين کنگره ملي و دومين جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمار ? تا ? مرداد ماه امسال در مرکز همايش‌هاي مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) با حضور جمع کثيري از پزشکان، اساتيد، دانشجويان و بيماران برگزار خواهد شد.