اين آنتي بادي با اتصال به رسپتورهاي استيل کولين (AchR)روي غشاء عضله ميتواند انتقال نوروموسکولر را مهار کندو جلوي انقباض عضله را بگيرد. اين آنتي بادي ها در بيش از 85% بيماران مبتلا به مياستني گراويس(MG) وجود دارد.داروهاي ايمونوساپرسيو ممکن است سبب مهارتشکيل اين آنتي بادي ها در مبتلايان به مياستني گراويس تحت بالين شود.نوع نمونه لازم براي اين تست سرم بيمار مي باشد و نياز به ناشتايي ندارد.