در اين آزمايش ميزان هورمون LH اندازه گيري مي شود. در خانم ها اين هورمون چرخه قاعدگي و تخمک گذاري را تنظيم ميکند و در آقايان باعث تحريک توليد تستوسترون مي شود که در توليد اسپرم نقش مهمي دارد. اين آزمايش به طور معمول براي ارزيابي تخمک گذاري خانم ها،تعداد اسپرم در آقايان،کمک به بررسي مشکلات سيکل قاعدگي،تشخيص بلوغ زودرس،تعيين زمان تخمک گذاري و ... استفاده مي شود.افزايش ميزان LH به دلايلي نظير عدم تخمک گذاري، سندرم تخمدان پلي کيستيک(PCOS)،صورت ميگيرد. قبل از انجام اين تست بايد از مصرف داروهاي حاوي استروژن و پروژسترون خودداري کرد. نوع نمونه لازم براي اين تست سرم مي باشد.