اين آزمايش در تشخيص ضايعات و صدمات سلول هاي کبدي و عضلاني بسيار کمک کننده است. سطح آلدولاز سرم در بيماران مبتلا به ديستروفي هاي عضلاني،هپاتيت مزمن،يرقان انسدادي و سيروز بالا مي رود. از جمله عوامل مداخله کننده در اين تست تزريق عضلاني،ورزش سنگين و ... مي باشد. نوع نمونه در اين تست سرم ميباشد.